• +84 98 950 2018
  • info@viehospitality.net

VIE HOSPITALITY VIE HOSPITALITY VIE HOSPITALITY

Không gian

làm việc chung

The Embassy City Center

85-87 Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

The Embassy Trần Phú

83 Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

The Embassy Nguyễn Văn Linh

Tầng 9 Tòa nhà One Opera, 115 Nguyễn Văn Thoại, Hải Châu, Đà Nẵng

The Embassy Hoàng Kế Viêm

121 Hoàng Kế Viêm, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

The Embassy Ngô Thì Sỹ

Lô 30 - Ngô Thì Sỹ, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
The Embassy City Center - Trần Phú - Ngô Thì Sỹ - Hoàng Kế Viêm